ഇനി നെടുമങ്ങാട് പോകുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ..😋

تم نشره في 2020/10/16
#MazhavilRewind #sitcom #MazhavilManorama #ThaniNadan #mazhavilcookery

► Subscribe Now: bit.ly/2UsOmyA


ഇനി ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ .. ഈ നെടുമങ്ങാട് സ്റ്റൈലിലെ ചിക്കൻ വരുത്തരച്ചത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക് ..!

► Visit our website for full episodes: www.manoramamax.com
Follow us on:

► Facebook: mazhavilmanorama
► Instagram: mazhavilmanoramatv
► Twitter: yourmazhavil
►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles
play.google.com/store/apps/detailsid=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN
►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034

تعليقات

  • 👌👌👌😋😋😋

  • BGM kettittu.... Karanju poyi....

  • എല്ലാകാര്യത്തിലും വാശിപിടിച്ചുകൊണ്ട് പാറുക്കുട്ടി ardown.info/down/mJaeZnmrsKuYyK8/fydyw.html o

  • Tvm my fvt place.. ❤️ From Kasaragod